رسیدن به استکر

  • Good quality Reach Stacker

    ریچ استکر با کیفیت خوب

    ریچ استکر خدماتی را در محل عزیمت و مقصد حمل و نقل کانتینری ارائه می دهد، نقش حیاتی در حمل و نقل ایفا می کند و با تکیه بر ویژگی های "فوق العاده کارآمد، سبز و صرفه جویی در انرژی" از مزایای راندمان بالا و آلودگی کم در حمل و نقل کانتینری کاملاً بهره می برد. .