کامیون تانکر آب

  • SINOTRUK HOWO WATER TANKER TRUCK

    کامیون تانکر آب SINOTRUK HOWO

    کامیون تانکر آب دارای وظایف حمل و نقل و آبرسانی است، هدف اصلی آن حمل آب و اسپری برای سبز شدن، جلوگیری از گرد و غبار در کارگاه های ساختمانی و غیره است. این کامیون از شاسی کامیون، سیستم ورودی و خروجی آب و بدنه مخزن تشکیل شده است.